Politika kakovosti

V podjetju Proplace s svojo strokovnostjo in z zanesljivostjo zagotavljamo kakovostne izdelke za vse svoje kupce. Ker želimo biti uspešni, trgu ponujamo dovršene in tehnološko izpopolnjene izdelke.

 

Vzpostavili smo integriran sistem vodenja, ki zajema sistem vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 in sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001:2015. Sistem zavezuje vsakega zaposlenega h kakovostnemu delu in k izpolnjevanju zahtev ter k ustreznemu odnosu do okolja.

Naše usmeritve Politike kakovosti in ravnanja z okoljem so naslednje:

 • Vodstvo podjetja zagotavlja vse potrebne vire za delovanje sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem z namenom, da omogoča rast kakovosti na poti k poslovni odličnosti.
 • Vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti in vplive izvajanja dejavnosti na okolje.
 • Naša organiziranost nam omogoča uspešno in učinkovito uresničevanje ciljev, da lahko dosegamo in tudi presegamo zahteve, potrebe in pričakovanja naših odjemalcev.
 • Z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju.
 • Zagotavljamo ustrezno delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svojo osebno in poslovno rast.
 • Skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa vsi zaposleni spoštujemo predpisane in sprejete elemente sistema kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem.
 • Zavezujemo se k izpolnjevanju veljavnih zakonskih zahtev in stalnemu izboljševanju sistema ravnanja z okoljem.
 • Izpolnjujemo potrebe in pričakovanja relevantnih zainteresiranih strani, nekatere od potreb in pričakovanj pa so postale tudi naše obveznosti glede skladnosti.
 • Vsi se izobražujemo in smo vključeni v vse aktivnosti, ki se nanašajo na varovanje okolja ter pomembnosti varnosti in zdravja.
 • Naša Politika kakovosti in ravnanja z okoljem je dostopna širši javnost

Naši cilji Politike kakovosti in ravnanja z okoljem so:

 • upravičiti pričakovanja kupcev in vseh zainteresiranih javnosti, vključno z našimi zaposlenimi;
 • ustrezati zahtevam standardov;
 • biti cenovno konkurenčni;
 • dobavljati pod pogoji, ki zagotavljajo poslovni uspeh;
 • na vseh področjih se obnašati varčno in gospodarno;
 • skrbeti za varna in urejena delovna mesta;
 • v celoti izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje.

 

Najvišje vodstvo se zavezuje k nenehnemu izboljševanju našega odnosa do okolja in preprečevanju njegovega onesnaževanja in stremi k omogočanju pogojev za izpolnjevanje zastavljenih temeljnih ciljev. Zavedamo se, da smo kakovost predvsem ljudje, zato spoštujemo znanje in inovativnost ter ideje vsakega zaposlenega. Vsi zaposleni se popolnoma zavedamo in razumemo politiko kakovosti in sistema ravnanja z okoljem. S politiko in z njenimi temeljnimi cilji smo seznanjeni prek utečenih poti komuniciranja znotraj našega podjetja. Zaposleni zagotavljamo, da so naša dejanja usmerjena k izpolnjevanju te politike, okvirnih in izvedbenih ciljev za izboljšanje sistema kakovosti in ravnanja z okoljem. Politika je na voljo vsem, ki so povezani z našim delovanjem. Javnosti jo posredujemo na njihovo zahtevo.

Odgovornost vodstva

Vsak vodstveni delavec podjetja je neposredno odgovoren za uveljavljanje in izvajanje politike kakovosti, tako da:

 • skrbi za vpeljavo in delovanje sistema kakovosti in sistema ravnanja z okoljem;
 • spremlja in izboljšuje raven izpolnjevanja zahtev kupcev;
 • odkriva izvore mogočih napak ter izpopolnjuje notranje procese in sistem dela;
 • razvija sistem kakovosti ter sistema ravnanja z okoljem z dobavitelji in drugimi poslovnimi partnerji, s katerimi ima skupen interes;
 • postavlja, uresničuje in spremlja programe izboljšanja kakovosti in urejenosti okolja;
 • skrbi za izobraževanje in usposabljanje sodelavcev za doseganje načrtovane kakovosti, višjih ciljev in odgovornejši odnos do okolja;
 • skrbi za racionalno rabo surovin, materialov in energentov;
 • pri svojem delu spoštuje zakonodajo;
 • skrbi za preprečevanje onesnaženja in spoštovanje vseh zakonskih zahtev s področja okolja;
 • zavezuje k minimalni porabi energentov, minimalni porabi surovin in materialov;
 • prepoznava in ocenjuje tveganja, ki se nanašajo na izpolnjevanje relevantnih zahtev pomembnih zainteresiranih strani;
 • spodbuja kulturo razmišljanja o tveganjih in priložnostih med vsemi zaposlenimi.
Odgovornost zaposlenih

Vsak delavec podjetja je del sistema kakovosti in sistem ravnanja z okoljem, zato si bo vsak prizadeval:

 • da bo spoznal, razumel in zadovoljil pričakovanja sodelavcev in kupcev po kakovosti izdelkov in storitev;
 • da bo odkrival in odpravljal izvore napak in odstopanj, ki nastajajo v postopkih in procesih;
 • da bo sodeloval pri načrtovanju in uvedbi stalnega izboljšanja kakovosti in okolja v dobro podjetja kot celote.

Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov. več informacij

Nastavitve piškotkov na tej strani so nastavljene na "dovoli piškotke" za izboljšanje uporabniške izkušnje. Z nadaljevanjem uporabe te strani brez spremembe nastavitev piškotkov ali klika na gumb "Sprejmi", soglašate z uporabo piškotkov.

Zapri